TEXO MEI

USLUGE

TEXO MEI konzalting

Priprema projektnih aplikacija za bespovratna sredstva iz EU fondova ​

Bespovratna sredstva / EU fondovi / Priprema projeknih prijedloga / Provedba projekata / Tehnička pomoć.

Saznaj više

TEXO MEI nudi cjelovitu podršku pri razvoju poslovnih ideja i rješenja prilikom pripreme projektne aplikacije za dodjelu bespovratnih sredstava i potpora financiranih iz fondova EU-a. TEXO MEI je specijaliziran za poduzetničke projekte, kao i za projekte JLS-ova, OCD-ova, te OPG-ova.

Kvalitetna priprema projekta ključ je uspjeha u ostvarivanju dobivanja Vaših bespovratnih sredstava.

Usluge pripreme projektnih prijava uključuju:

 • pripremu cjelokupne dokumentacije za prijavu po principu „ključ u ruke“
 • izradu studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi
 • pripremu i izradu strateških planova razvoja
 • izradu poslovnih planova
 • financiranje projekata i poslovanja iz tuđih izvora (krediti HBOR-a i komercijalnih banaka, ESIF krediti i jamstva Hamag Bicro-a…).

Provedba projekata

Kvalitetna provedba projekta ključna je pri korištenju bespovratnih sredstava iz fondova EU-a.

Saznaj više

Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava TEXO MEI pruža podršku u uspješnoj provedbi projekta:

 • administrativno praćenje EU projekata
 • provedbu postupaka javne nabave
 • provedbu postupaka NOJN nabave
 • Provedbu aktivnosti Upravljanje projektom

Provedba i upravljanje projektom financiranim iz EU-a obuhvaća planiranje aktivnosti Projekta, upravljanje ljudskim resursima, upoznavanje s dijelovima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i ugovornim pravima i obvezama korisnika, izvještavanje o Projektu te upravljanje proračunom Projekta.

Usluge savjetovanja za vrijeme provedbe projekta uključuju:

 • pripremu plana nabave,
 • pripremu zahtjeva za predujam
 • pripremu svih projektnih izvještaja (Zahtjeva za nadoknadom sredstava)
 • savjetovanje prilikom provođenja postupaka javne nabave i NOJN nabave
 • pripremu zahtjeva za izmjenom ugovora
 • pripremu obavijesti o izmjeni manjeg značaja
 • upravljanje projektom (vođenje projektne dokumentacije). 

Izrada poslovnih planova

Poslovni plan dokument je za dobivanje kreditnih sredstava.

Saznaj više

 • Poslovni plan je dokument sa razrađenom analizom ulaganja u posao, budućim rezultatima poslovanja, te o varijantnim rješenjima za moguće rizične situacije koje donosi budućnost. Poslovni plan se izrađuje kako bi se predvidjela buduća događanja i način prilagodbe poslovanja uvjetima u okruženju te da se smanji stupanj rizika, vremena i sredstava. Što bolje predvidimo buduća događanja te predvidimo rješenja mogućih problema, to su šanse za postizanje zacrtanih ciljeva veće. Poslovni plan vam pomaže u jasnom sagledavanju poslovne prilike.

Izrada investicijskih studija ​

Investicijska studija je dokument koji se izrađuje za složenija poslovna ulaganja.

Saznaj više

 • Investicijska studija je dokument koji se izrađuje za složenija poslovna ulaganja preko iznosa 700.000 kn sukladno HBOR metodologiji (iznos varira ovisno o financijskoj instituciji).
 • Najčešće se izrađuje prilikom pokretanja investicijskog ciklusa unutar poduzeća radi prikaza ekonomske isplativosti investicije, načina realizacije ulaganja, te utjecaja na postojeće poslovanje poduzeća.
 • Investicijska studija za razliku od poslovnog plana daje detaljniji prikaz investicije i daje dodatne financijske pokazatelje koji daju bolju ocjenu profitabilnosti i opravdanosti projekta.
 • Sadržaj investicijske studije uključuje dodatno analizu dosadašnjeg poslovanja i potencijala tvrtke, detaljniju strukturu i dinamiku ulaganja, dinamičku financijsku analizu i analizu osjetljivosti.
 • Glavna razlika između investicijske studije i poslovnog plana uz gore naveden iznos ulaganja je i detaljnija financijska analiza, odnosno statička i dinamička analiza te analiza osjetljivosti.