TEXO MEI

DRUŠTVENI INOVATOR

Element 1: „Priprema društveno-poduzetničkih aktivnosti”:

 • Izrada marketinškog plana s ciljem brendiranja TEXO MEI d.o.o.
 • Izrada poslovnog plana u cilju poslovanja tvrtke TEXO MEI d.o.o. kao društvenog poduzetnika.

Element 2: „Jačanje kapaciteta novih i postojećih pravnih subjekata i zaposlenika, te nezaposlenih članova Prijavitelja za provedbu društveno-poduzetničkih aktivnosti”:

 • Osposobljavanje dvije osobe za izradu i provedbu EU projekata.
 • Osposobljavanje dvije osobe za poslovanje i knjigovodstvo OPG-ova.
 • Edukacija četiri osobe na temu Društveno odgovorno poslovanje.
 • Dvije osobe sudjelovale na studijskom putovanju u zemlju članicu EU.

Element 3: „Provedba društveno-poduzetničkih aktivnosti”:

 • Obavljanje gospodarskih djelatnosti organizacije TEXO MEI d.o.o. temeljenih na društveno poduzetničkim načelima.
 • Pružanje podrške lokalnim gospodarskim subjektima i organizacijama civilnoga društava pri planiranju njihovih projekata i programa usmjerenih rješavanju problema i poteškoća u zajednici.
 • Nabavka opreme potrebno za rad i provedbu gospodarskih aktivnosti u sklopu društvenog poduzetništva.
 • Izrada promotivnih materijala.

Element 4: „Aktivnosti širenja koncepta društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj”:

 • Održavanje dva predavanja na temu ”Društvenog poduzetništva”.
 • Održavanje dvije radionice na temu ”Društvenog poduzetništva”.
 • Sudjelovanje projektnog tima na aktivnostima koje su relevantne za društveno poduzetništvo u Republici Hrvatskoj i zemljama članicama EU.

Element V: „Promidžba i vidljivost”:

 • Održavanje početne i završne konferencije projekta.
 • Izrada promidžbenih materijala (plakata, letaka i roll-up banera).
 • Izrada stručne brošure s rezultatima projekta.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
Transferom djelovanja TEXO MEI d.o.o. prema društveno-poduzetničkim načelima nastavit će se s pružanjem konzultantskih usluga za izradu i provedbu projekata iz EU fondova prema gospodarskim subjektima (tvrtkama), lokalnim organizacijama civilnoga društva i jedinicama lokalne samouprave koje nemaju dostatne kapacitete za kvalitetnu izradu i provedbu EU projekata.